De N.V. Steenfabriek Fortmond is een voormalige steenfabriek aan de rivier de IJssel nabij de Overijsselse gehucht Fortmond dat ontstond door de bouw van woningen voor de arbeiders. Bij het bedrijf voer een voetveer over de IJssel omdat de meeste werknemers van de andere oever kwamen. Deze verbinding bestaat nog steeds en wordt tegenwoordig het Kozakkenveer genoemd.
In natuurgebied Duursche Waarden staan de ruïnes van twee tientallen meters lange en circa vijf meter hoge steenovens naast een veertig meter hoge schoorsteen. Deze bouwwerken dateren van 1920. Steenfabriek Fortmond, gevestigd op een plaats waar al veel langer stenen werden geticheld, maakte vanaf 1889 baksteen van rivierklei uit de uiterwaarden. In 1976 werd de fabriek bij een saneringsronde in de bedrijfssector die het verminderen van overcapaciteit ten doel had gesloten.
Staatsbosbeheer werd in 1986 beheerder van het fabrieksterrein met de opstallen en de omliggende uiterwaarden. De schoorsteen is vanuit de verre omtrek een zeer herkenbaar oriëntatiepunt. In 2002 kreeg het in zijn soort zeldzaam geworden bouwwerk, dat rust op een vierkant basement, een grondige renovatie.