Maasvlakte 2   46 Photos   Jul 6, 2015
 
Maasvlakte 2

Maasvlakte 2 (in volksmond ook: Tweede Maasvlakte) is de benaming voor het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven dat is gelegen ten westen van de (eerste) Maasvlakte. Met dit nieuwe in zee aangelegd gebied ter grote van 2.000 hectare wordt de haven twintig procent groter. Na voltooiing van de uitbreiding zullen de Rotterdamse havens in totaal 12.000 hectare beslaan. Op 1 september 2008 startte na jaren van plannen, discussies en protesten, de aanleg. Op 22 mei 2013 werd de Tweede Maasvlakte officieel in gebruik genomen.

Maasvlakte 2 sluit direct aan op de eerder aangelegde Maasvlakte. Van het totale oppervlakte is de helft, 1.000 hectare, bestemd voor havengerelateerde bedrijvigheid. De overige ruimte is nodig voor infrastructuur (290 hectare), zeewering (230 hectare) en vaarwegen/havenbekkens (510 hectare). De uitbreiding is aangelegd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam NV. Maasvlakte 2 is met name aangelegd om chemie- en containeroverslagbedrijven te faciliteren. Het nieuwe havengebied is gefaseerd aangelegd. Na de aanleg van de buitencontour werden de bedrijfsterreinen opgespoten. Begin 2008 was al ongeveer veertig procent van de terreinen verhuurd.

De nieuwe havens hebben een diepgang van 20 meter en zijn hierdoor bereikbaar voor de nieuwste generatie grote containerschepen.
 
New Rotterdam Central   18 Photos   Jul 6, 2015
 
 
Old Luxor Theater   72 Photos   Jul 8, 2015
 
Oude Luxor Theater Rotterdam

Op 22 december 1917 opende het (oude) Luxor Theater aan de Kruiskade zijn deuren. Daarmee was het theater het 17de bioscooptheater in de Maasstad. Luxor werd gebouwd door architect P. Vermaas. Tijdens de oorlog kwam het theater in de handen van de Duitsers en bleven er filmvertoningen plaatsvinden. Het is één van de weinige gebouwen die ongeschonden bleef bij het bombardement op Rotterdam. Kort na de bevrijding werd het gebouw enigszins opgeknapt en werden er naast films ook regelmatig variété- en toneelvoorstellingen gespeeld.

Begin jaren zeventig vond een grondige verbouwing plaats en was er weinig meer over van het gebouw van weleer. Geen balkon meer, maar daarvoor in de plaats een sterk oplopende vloer met een laagliggende toneelvloer, waardoor het zicht op het podium sterk verbeterde. Toch begon niet lang daarna voorzichtig de behoefte te komen aan een groter en beter theater; de foyers zijn te krap, de toiletten te schaars en de technische outillage beperkt. Bovendien vertoont het gebouw langzaam maar zeker ook bouwtechnische gebreken.

Het oude Luxor behoort met zijn maximaal 900 stoelen tot de categorie ‘middelgrote theaterzalen'. Het biedt een podium aan cabaret, theaterconcerten, kleinere musicalproducties, toneel-, jeugd- & familievoorstellingen. Sinds 2001 bestaan er plannen om op de plaats van het oude Luxor een nieuw middelgroot theater te bouwen. Uitzicht op daadwerkelijke realisatie laat vooralsnog op zich wachten.

Deze foto's zijn mogelijk gemaakt door UPC.
 
Neeltje Jans   41 Photos   Jul 6, 2015
 
Neeltje Jans

Neeltje Jans is als werkeiland een onderdeel van de Oosterscheldekering. Na het voltooien van de Deltawerken is er op Neeltje Jans een informatie- en attractiepark geopend. In het informatiecentrum is een expositie over de Deltawerken te zien met (visuele) informatie.

Neeltje Jans is circa 285 hectare groot en ligt halverwege de Oosterscheldekering tussen Schouwen en Noord-Beveland, maar hoort niettemin bij de gemeente Veere op Walcheren. De naam Neeltje Jans is verkregen door een boot die op de zandplaat vastgelopen is en die ook die naam droeg, het is een oude volksbenaming voor de beschermgodin Nehalennia.

Vroeger was Neeltje Jans een zandplaat in de monding van de Oosterschelde. Door de zandplaat op te hogen is het werkeiland gecreëerd, dat ten tijde van de bouw van de stormvloedkering werd gebruikt. Toen het werk in 1986 klaar was, hebben Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap het eiland opgekocht en omgevormd tot natuurgebied dat onderdeel is van Nationaal Park Oosterschelde.

Bij het eiland is ook een overgebleven pijler te vinden. Deze 66e pijler werd rond 1980 gemaakt samen met de andere pijlers, voor het geval één van de andere pijlers niet goed zou blijken te zijn, maar nooit in gebruik genomen. Sindsdien staat de pijler eenzaam in zijn dok.
 
Hembrug AI   92 Photos   Oct 22, 2016
 
Hembrug 1679-1983

In 1679 the Dutch government founded the Ordnance factory “Artillery Inrichtingen” (A.I.) for the production of ammunition. A.I. started producing machine tools which they required for their own production.
The Factory closes down in 1983.
 
Middelburg Steel & Rust   78 Photos   Jul 6, 2015
 
Photography @Middelburg with UPC

Thanks to Herstaco B.V. Middelburg who made this possible.
 
RTV West   87 Photos   Jul 6, 2015
 
Impression of the Regional Radio and TV Station "TV West"
 
Tiengemeten   61 Photos   Jul 8, 2015
 
Tiengemeten

Tiengemeten is een eiland in de provincie Zuid-Holland. Het maakt momenteel deel uit van de gemeente Korendijk, maar was voor de herindeling van 1984 gesplitst tussen Goudswaard en Zuid-Beijerland. De naam duidt op de grootte: een gemet is een oude landmaat van ruim 0,4 hectare. Tiengemeten is 7 km lang en 2 km breed. De maat van het eiland en de naam zijn nu dus niet meer met elkaar in overeenstemming: 10 gemeten is ongeveer 4 hectare, wat wil zeggen: een stuk van 100 bij 400 meter. Het eiland was oorspronkelijk grotendeels verpacht aan boeren. Sinds 1997 wordt het door Natuurmonumenten beheerd als nat natuurgebied.
 
Flour Mill   141 Photos   Jul 3, 2015
 
Flour Mill Leiden

History.
The Meelfabriek is an industrial complex of several large buildings that produced flour from different types of grain, brought in by boats on the canal. It grew in different phases from 1883 until 1988, when production was closed down for economical and political reasons.
The cluster of buildings sits on a bastion of the mediaeval fortification of Leiden, originally an open strip of land surrounding the city, which was in the course of the 19th and 20th century gradually developed into an industrial belt. In the late 20th century most of the buildings on the industrial belt were dismantled, following the cities policy to establish a green belt of parkland.
 
Veere Zeeland   187 Photos   Jul 8, 2015
 
"Veere" Zeeland

History.
Veere begon in de 12e of 13e eeuw als het gehucht Kampvere. In 1509 werd de stad door een stormvloed getroffen. Onder invloed van het adellijke geslacht Van Borssele huwde Wolfert VI van Borselen in 1444 de Schotse koningsdochter Mary Stuart, dochter van Jacobus I van Schotland. Doordat het in 1541 de stapelplaats van Schotse wol in de Nederlanden werd, kwam de plaats tot grote bloei. Het stapelcontract, een verdrag tussen keizer Karel V, heer der Nederlanden en de Schotse koning leidde tot de vestiging van een grote Schotse kolonie in de kleine havenstad. In 1600 waren 300 van de 3000 inwoners Schots en zij bezaten in hun "lord conservator", een door de Schotse koning benoemde bestuurder, een eigen notaris, ouderling, politieagent en rechter. In de tijd van voor de machtenscheiding konden deze functies nog verenigd worden. De Lord Conservator droeg als teken van zijn waardigheid een ovale zilveren plaat met de Schotse distel, de koningskroon en het motto van de Orde van de Distel "Nemo Me Impune Lacesset". Daaronder hangt een kleiner schildje met een afbeelding van Sint-Andreas en zijn andreaskruis. Een dergelijke plaat wordt in Veere bewaard. In de Tachtigjarige Oorlog werd Veere Spaansgezind, tot in 1572 op 4 mei een groepering geuzen voor de poorten stonden en de Inname van Veere binnen een dag een feit was.
 
  Page 14 of 18.  < Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Next >
 

Webdesign by sharkphoto.org & Powered by Atomic.© Inc. Webcontact: sharkphoto99@gmail.com
Copyright © 2004-2018 Sharkphoto Technologies Limited All Rights Reserved.