Tiengemeten   61 Photos   Jul 8, 2015
 
Tiengemeten

Tiengemeten is een eiland in de provincie Zuid-Holland. Het maakt momenteel deel uit van de gemeente Korendijk, maar was voor de herindeling van 1984 gesplitst tussen Goudswaard en Zuid-Beijerland. De naam duidt op de grootte: een gemet is een oude landmaat van ruim 0,4 hectare. Tiengemeten is 7 km lang en 2 km breed. De maat van het eiland en de naam zijn nu dus niet meer met elkaar in overeenstemming: 10 gemeten is ongeveer 4 hectare, wat wil zeggen: een stuk van 100 bij 400 meter. Het eiland was oorspronkelijk grotendeels verpacht aan boeren. Sinds 1997 wordt het door Natuurmonumenten beheerd als nat natuurgebied.
 
Flour Mill   141 Photos   Jul 3, 2015
 
Flour Mill Leiden

History.
The Meelfabriek is an industrial complex of several large buildings that produced flour from different types of grain, brought in by boats on the canal. It grew in different phases from 1883 until 1988, when production was closed down for economical and political reasons.
The cluster of buildings sits on a bastion of the mediaeval fortification of Leiden, originally an open strip of land surrounding the city, which was in the course of the 19th and 20th century gradually developed into an industrial belt. In the late 20th century most of the buildings on the industrial belt were dismantled, following the cities policy to establish a green belt of parkland.
 
Veere Zeeland   187 Photos   Jul 8, 2015
 
"Veere" Zeeland

History.
Veere begon in de 12e of 13e eeuw als het gehucht Kampvere. In 1509 werd de stad door een stormvloed getroffen. Onder invloed van het adellijke geslacht Van Borssele huwde Wolfert VI van Borselen in 1444 de Schotse koningsdochter Mary Stuart, dochter van Jacobus I van Schotland. Doordat het in 1541 de stapelplaats van Schotse wol in de Nederlanden werd, kwam de plaats tot grote bloei. Het stapelcontract, een verdrag tussen keizer Karel V, heer der Nederlanden en de Schotse koning leidde tot de vestiging van een grote Schotse kolonie in de kleine havenstad. In 1600 waren 300 van de 3000 inwoners Schots en zij bezaten in hun "lord conservator", een door de Schotse koning benoemde bestuurder, een eigen notaris, ouderling, politieagent en rechter. In de tijd van voor de machtenscheiding konden deze functies nog verenigd worden. De Lord Conservator droeg als teken van zijn waardigheid een ovale zilveren plaat met de Schotse distel, de koningskroon en het motto van de Orde van de Distel "Nemo Me Impune Lacesset". Daaronder hangt een kleiner schildje met een afbeelding van Sint-Andreas en zijn andreaskruis. Een dergelijke plaat wordt in Veere bewaard. In de Tachtigjarige Oorlog werd Veere Spaansgezind, tot in 1572 op 4 mei een groepering geuzen voor de poorten stonden en de Inname van Veere binnen een dag een feit was.
 
PCGD Den Haag   76 Photos   Jul 6, 2015
 
Photography at the former "Postcheck & Girodienst" Spaarneplein The Hague.

Voormalig hoofdkantoor Post, Cheque en Girodienst, Status Gemeentelijk Monument. Architect: Bordes, P.F. de Bremer, G.C. Knuttel, D.E.C. Kooij, H.J.A. van der Bouwstijl Traditionalisme Bouwjaar 1920-1924

De Postcheque- en Girodienst (afgekort tot PCGD, ook bekend als Postgiro) was een Nederlandse financiële instelling die bestond tussen 1918 en 1977 en die deel uitmaakte van de PTT. In 1977 werden de Postgiro en Rijkspostspaarbank (RPS) één geheel en ze namen in 1979 de Gemeentegiro Amsterdam (GGA) over. Vervolgens werden in 1986 de Postgiro en de Rijkspostspaarbank geprivatiseerd en door de NMB overgenomen als Postbank, die vervolgens in 2009 door ING werd overgenomen.
 
Atlantic Wall   73 Photos   Jul 8, 2015
 
De Atlantikwall

(Nederlands: Atlantische muur) was een 2685 kilometer lange verdedigingslinie, die nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bezette gebieden heeft aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie.
 
Vlissingen Dok van Perry   21 Photos   Jul 8, 2015
 
Vlissongen "Perry Dok"

Het Dokje van Perry in Vlissingen is het oudste droogdok van Nederland en een van de oudste van West-Europa. Het is gebouwd in de jaren 1704-1705 naar een ontwerp van Engelsman John Perry uit 1697. Sinds 1964 geniet het dokje een beschermde status als rijksmonument hetgeen niet heeft verhinderd dat het droogdok in 1974 onder de grond is gewerkt. In 2010 is het dok weer uitgegraven en is begonnen met de restauratie. De kade langs de westzijde van het dok kreeg als straatnaam Dok van Perry.
 
West Kapelle   25 Photos   Jul 8, 2015
 
Westkapelle, Netherlands

Westkapelle is a small city in the municipality of Veere on the island Walcheren, in the province Zeeland of the Netherlands. On 1 January 2005, it had a population of 2,671. Westkapelle is on the westernmost tip of Walcheren and is surrounded by the sea on three sides.
 
Philips   23 Photos   Jul 6, 2015
 
The "New Philips Museum" Eindhoven.
Small selection of images of the objects.
 
Amersfoort Waterways   49 Photos   Jul 2, 2015
 
Amersfoort Tour, a trip trough the canals of Amersfoort.
 
Militairy Airfield Valkenburg   174 Photos   Jul 6, 2015
 
Valkenburg Naval Air Base
The 7th Anniversary of the UPC (UrbanPhotoCollective).
The Event took place at the formerly Dutch Naval Airforce Base Valkenburg.
The theme of the event was "Sky High".
 
  Page 14 of 18.  < Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Next >
 

Webdesign by sharkphoto.org & Powered by Atomic.© Inc. Webcontact: sharkphoto99@gmail.com
Copyright © 2004-2018 Sharkphoto Technologies Limited All Rights Reserved.